كد

محل قرار گیری و نحوه نمایش

ابعاد

قیمت هر کادر یك ماه
(ریال)

قیمت هر کادر سه ماه
(ریال)

 

 

 

 

 

AV 1

صفحه اول ( ثابت )

یک تا چهار کادر

900/000

2/500/000

 

 

 

 

 

AV 2

صفحه داخلی ( ثابت )

یک تا چهار کادر

500/000

1/300/00

 

 

 

 

 

AV 3

بالای تمام صفحات داخلی (ثابت )

800×120

2/500/000

6/500/000

 

 

 

 

 

 
     
 

* آگهی در فونت های JPG ، .GIF ، .SWF. پذیرفته می شود .

 
  • آگهى هاى یكساله از تخفیف ویژه اى برخوردار خواهد بود.  
  • به درخواست مشتری ، طراحی آگهی تبليغاتی توسط روان يار با هزينه جداگانه امکانپذير خواهد بود.  
  • آگهی های دريافتی بايد از نظر رنگ بندى با سايت روان يار هماهنگى داشته باشد.  
  • حداکثر حجم آگهی برای هر کادر 10KB می باشد.  
     
  • ابعاد یک کادر : 130x60  
  • ابعاد دو کادر : 130x120  
  • ابعاد سه کادر : 130x180  
  • ابعاد چهار کادر : 130x240  
   
 
   
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.