آزمون اضطراب (ابتدایی)

 
 
 

برای انجام این آزمون به سوالات زیر تا حدّ امکان به طور صادقانه پاسخ دهید:

 

 
 

1) آیا تا کنون به هنگام استراحت با نفس تنگی، تپش قلب یا لرزش روبرو شده‌اید؟

 
 
بله

نه

 
   
 

2) آیا از دیوانه شدن یا از دست دادن کنترل خود هراس دارید؟

 
 
بله
نه
 
   
 

3) آیا از موقعیت‌های اجتماعی به خاطر «ترس» دوری می‌کنید؟

 
 

بله

نه

 
   
 

4) آیا از چیز بخصوصی می‌ترسید؟

 
 

بله

نه

 
 

5) آیا از این که در مکان یا موقعیتی قرار بگیرید که راه فرار نداشته باشید، هراس دارید؟

 
 

بله

نه
 
   
 

6) آیا از ترک خانه، احساس ترس و نگرانی دارید؟

 
بله

نه

 
 

7) آیا تصاویر یا افکاری به طور مرتب و تکرار‌شونده به ذهن شما می‌آیند؟

 
بله
نه
 
 

8) آیا حس می‌کنید که مجبورید یا وادار شده‌اید بعضی کارها را به طور تکراری انجام دهید؟

 

بله

نه

 
 

9) آیا مرتباً یک رویداد ناگوار و ناراحت‌کننده در گذشته را برای خود زنده می‌کنید؟

 

بله

نه

10) آیا گرفتار اضطراب مزمن هستید؟

 

بله

نه
   
 
     
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.