در رویاهایتان چگونه پرواز می‌کنید؟
 
 
 

انتخاب‌های خود را در جعبه‌های زیر وارد کنید ....

 
   

یک شب در خواب، رویای زیبایی می‌بینید ... متوجه می‌شوید که می‌توانید پرواز کنید. حس می کنید بدنتان از زمین کنده شد و در آسمان، شناور شدید. وقتی پروازتان شروع شد، کجا بودید؟

 
 

در اوج آسمان، بالا و پائین می‌روید. انگار در بهشت هستید. در زیر پایتان، از خیلی دورها، نگاهی به زمین می‌اندازید. در روی زمین چه کسی دارد به شما نگاه می‌کند؟
 
 

در این آسمان پاک و بی‌انتها، احساس آرامش و زنده بودن می‌کنید. بالا و پائین می‌روید و می‌چرخید و حس می‌کنید که از یک پر سبک‌تر هستید. آیا عریان هستید یا لباس بر تن دارید؟
 
 

آیا به راحتی می‌توانید حرکت‌های پروازی خود را کنترل کنید؟
 
 

متأسفانه همه چیزهای خوب پایان می‌پذیرد: شما چگونه دوباره زمین را لمس می‌کنید؟
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.