آزمون بازتاب زندگی

 
 
 

14 سوال زیر را صادقانه پاسخ دهید. پاسخهای خود را روی کاغذ بنویسید و در انتها ببینید که هر سوال چه معنی داشته است.

 
     
 

خود را در جنگلی تصور کنید ...

1)  نخستین جانوری که می ‌بینید چیست؟

2)  دومین جانوری که می ‌بینید چیست؟

 

حال تصور کنید کلبه‌ای در مقابل شما قرار دارد ...

3)  آیا شما:

     الف)  از کنار آن عبور می ‌کنید.

     ب)  قبل از وارد شدن، در می ‌زنید.

     پ)  به عجله وارد آن می ‌شوید.

 

حال خود را درون کلبه تصور کنید ...

4)  20 شمع در آنجا وجود دارد. چند تا از آنها را روشن می ‌کنید.

5)  شکل میزی که فکر می ‌کنید در کلبه قرار دارد چگونه است؟ مربع است یا گرد؟

6)  چند صندلی دور میز می ‌بینید؟

7)  یک پارچ آب نیز در کلبه هست. به نظر شما این پارچ از چه جنسی است؟

8)  چقدر آب در آن قرار دارد؟

     الف)  هیچ

     ب)  ٢/١ ( يك دوم )

     پ)  ٤/٣ ( سه چهارم )

     ت)  پر

 

حال فرض کنید خارج از کلبه هستید ...

9)  به یک آبشار زیبا رسیده‌اید. فکر می ‌کنید سرعت ریزش آب چقدر است؟
    (از 1 تا 9 نمره دهید. یک برای خیلی یواش و 9 برای خیلی تند)

10)  چند تا قو نزدیک آبشار وجود دارد.

11)  حال به رودخانه‌ای رسیده‌اید و مقصد شما دقیقاً آن طرف آب است. چگونه از رود می ‌گذرید؟

         الف) درون آب می ‌پرید و عرض رودخانه را شنا می ‌کنید.

         ب) راه دیگری برای عبور از آن پیدا می ‌کنید.

12)  وقتی به مقصد رسیدید نخستین کلماتی که بر زبان می ‌آورید چیست؟

 

سرانجام ...

13)  سه کلمه برای توصیف «آسمان» بگوئید.

14)  و سه کلمه برای توصیف «دریا»

 
     
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.