ایستگاه اتوبوس

 
 
 

تصور کنید که در یک شب سرد و توفانی به تنهایی در حال رانندگی هستید. از کنار یک ایستگاه اتوبوس رد می‌شوید و 3 نفر را در آنجا منتظر اتوبوس می‌بینید:

 
     
 
1- یک پیرزن که از سرما در حال جان دادن است.
   
2- یک دوست قدیمی که یکبار جان شما را نجات داده است.
   
3-

مرد (یا زن) رویایی خود.

   
 

با فرض این که ماشین شما فقط جا برای سوار کردن یکنفر داشته باشد، کدامیک را سوار می‌کنید؟

   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.