سفر به فضا
 
 
 

اگر سوار بر یک سفینه فضایی بودید چکار می‌کردید؟

 
     
  از آن بالا به زمین خیره می‌شدم.  
     
  سیاره‌های دیگر را مورد بررسی قرار می‌دادم.  
     
  از این فرصت برای کمک به نجات کره زمین استفاده می‌کردم.  
     
  به دنبال وجود حیات در کرات دیگر می‌گشتم.  
     
  سیاره دیگری را برای زندگی پیدا می‌کردم.  
     
  در اعماق عالم هستی، خود را گم می‌کردم.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.