چه نوع پناهگاهی می‌سازید؟

 
 
   

شما تصمیم می‌گیرید که با بعضی از دوستانتان یک پناهگاه بسازید. فرض کنید در پایان کار، شما یک پناهگاه کوچک در جنگل ساخته‌اید که هرگاه دنیا برایتان غیرقابل تحمل شد به آنجا فرار کنید. هرگاه که احتیاج دارید به این مکان مخفی و کوچک پناه ببرید، تنها هستید یا با دیگران؟

 
 

شما پناهگاهی ساخته‌اید که شما را در مقابل بی‌ثباتی‌های زندگی محافظت می‌کند... امّا در موقع نیاز، این پناهگاه حکم خانه شما را خواهد داشت. وقتی در این پناهگاه بسر می‌برید، برای گذراندن وقت چه کاری می‌کنید؟
 
 

تصویر پناهگاهی که ساخته‌اید را به ذهن بیاورید. آیا پنجره دارد؟
 
 

آیا داخل پناهگاهی که ساخته‌اید خشن و زمخت است یا لرزان و نرم و یا محکم و انعطاف‌پذیر؟
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.