20 سال دیگر چه کاره‌اید؟
 
 
 

با پاسخ دادن به 5 سوال زیر آینده خود را کشف کنید!

 
 

1)  مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 
الف) من ریاضیات یا علوم را دوست دارم.

ب) من روان‌شناسی یا کارهای هنری را دوست دارم.

پ) من تاریخ یا کتاب‌خوانی را دوست دارم.

ت) من تماشای نمایش‌های تلویزیونی یا نوشیدن مشروبات را دوست دارم.
 
   
 

2) مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 

الف) من در مقطع دانشگاه درس خوانده‌ام یا خواهم خواند.

ب) من در یک خانواده ناسزاگو و بدرفتار رشد یافته‌ام.

پ) من تا کنون حداقل یکبار دستگیر شده‌ام.

ت) من آدم سخت‌کوشی هستم.

ث) من مطالعه را دوست دارم.

ج) بیشتر الف، ت و ث

چ) بیشتر ب و پ

 
   
 

3)  مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 

الف) من پیشتاز و فرمانده هستم.

ب) من پیرو هستم.

پ) من آدم برون‌گرایی هستم.

ت) من آدم درون‌گرایی هستم.

 
   
 

4)  مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 

الف) بچه‌ها خیلی خوبند ولی کنترل آنها مشکل است.

ب) من عاشق بچه‌ها هستم ... هدایت، آموزش و نگهداری آنها.

پ) بچه‌ها اغلب مزاحمند.

ت) بچه‌ها خوبند ولی من حیوانات خانگی را ترجیح می‌دهم.
 
 

5) مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 

الف) من آدم متاهل خوشبختی هستم و همسرم بهترین دوست من است.

ب) من و همسرم معمولاً مشاجره داریم و بین ما علاقه‌مندی کمی وجود دارد.

پ) من گاهی به خودکشی فکر می‌کنم.

ت) من دوست قابل اطمینانی هستم.

ث) من خودم را خیلی تنها حس می‌کنم.

ج) بیشتر الف و ت

چ) بیشتر ب، پ و ث

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.