آزمون میزان بلوغ رابطه
 
 
 

آیا رابطه بین شما به بلوغ رسیده است؟ آیا بارور و رشدیابنده است؟

به 5 سوال زیر پاسخ دهید و دکمه تحلیل را بزنید تا جواب این سوال را بیابید.

 
 

1) وقتی با هم جروبحث می‌کنید، چه کسی معمولاً برای خاتمه دادن به بحث سکوت پیشه می‌کند؟

 
 

او

من

هردو

هیچکدام

 
   
 

2) آیا برای هیچیک از شما «معذرت خواهی» و «ابراز تأسف» در صورتی که کار اشتباهی مرتکب شده باشید، دشوار است؟

 
 
نه واقعاً
گاهی
غالباً
بستگی دارد
 
   
 

3) آیا هیچیک از شما اهل ولخرجی هستید؟

 
 

غالباً

گاهی

نه واقعاً

 
   
 

4) آیا هیچیک از شما طالب «آرامش به هر قیمت» هستید؟

 
 

غالباً

گاهی

نه واقعاً

 
 

5) آیا تا کنون در مورد مسائل مهم نظیر تربیت فرزندان، مسائل مالی، مسائل اعتقادی و نظایر آن با هم بحث کرده‌اید؟

 
 

نه واقعاً

بله
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.