آیا شما دوست خوبی هستید؟
 
 
 

به 5 سؤال زیر پاسخ دهید تا ضریب دوستی خود را کشف کنید!

 
 

1)  صادقانه پاسخ دهید: آیا می‌توانید رازی که دوستتان به شما گفته است را پیش خود نگه دارید و برای کس دیگری        بازگو نکنید؟

 
 
معمولاً

تقریباً همیشه

همیشه

گاهی

 
   
 

2) اگر ببینید بر روی دیوار دستشویی درباره دوستتان بدوبیراه نوشته‌اند، چکار می‌کنید؟

 
 

آن را خط‌خطی می‌کنم تا قابل خواندن نباشد.

به دوستم می‌گویم.

برایم جالب است.

به فکر می‌افتم که نکند درست باشد.

 
   
 

3)  آیا شما آدم حسودی هستید؟

 
 

معمولاً نه

قطعاً نه

گاهی بله

حتماً بله

 
   
 

4)  آیا معمولاً بدون آن که کار خاصی داشته باشید به دوستتان تلفن می کنید تا با او صحبت کنید؟

 
 

بله

نه

 
 

5)  آیا مردم از مصاحبت شما لذت می‌برند؟ آیا می‌توانید آنها را بخندانید؟ آیا خودتان به راحتی خنده‌تان می‌گیرد؟

 
 

بله به هر سه سوال

بله به دو سوال

بله به یک سوال

نه به هر سه سوال

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.