آزمون جذابیت
 
 
 

 

 
 

پنج سوال برای مشخص کردن میزان جذابیت شما!

سوال اول) بهترین تعریف برای جذابیت و گیرایی از نظر شما چیست؟

 
 
الف- تربیت سطح بالا

ب- رفتار مناسب

پ- حرف زدن زیاد

ت- مسئولیت‌پذیری
 
   
 

سوال دوم) بعضی چیزها به جذابیت مربوطند و بعضی چیزها نه. تاریخچه زندگی شما به کدامیک از گزینه‌های زیر نزدیک‌تر بوده است؟

 
 

الف- توجه و مراقبت خوب از سوی والدین و خانواده

ب- بچه لوس

پ- نادیده گرفته شدن در مدرسه یا خانواده

ت- جنگ و دعوای زیاد

ث- محبوبیت در بین بزرگترها یا همسالان

ج- بی‌تفاوت برای بعضی آدم‌ها، ناخوشایند برای بعضی دیگر

 
   
 

سوال سوم) در زمینه ارتباط با دیگران، کدام ویژگی شما بیشتر به چشم می‌آید؟

 
 

الف- سر و وضع خوب، تصویر مثبت از خود

ب- احترام به دیگران

پ- زیاد حرف زدن

ت- طرز بیان قاطع

 
   
 

سوال چهارم) شما بیشتر به خاطر چه چیزی شناخته می‌شوید؟

 
 

الف- لبخند صمیمانه

ب- برخورد دوستانه چشمی

پ- خجالتی بودن یا عصبی بودن

ت- شک داشتن به دیگران
ث- برخورد و تصادف زیاد با اشیاء پیرامون
 
 

سوال پنجم) صدای شما چگونه است؟

 
 

الف- بسیار بلند، می‌توانم فریاد بکشم

ب- خیلی آهسته، مثل زمزمه کردن

پ- معمولاً خوش آهنگ

ت- خیلی وقت‌ها، صدای من با دیگران «دست می‌دهد»

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.