آیا در دنیای درونی خود زندگی می کنید؟
 
 
 

 

 
 

1)  «خود» شخصی و عمومی من، هر دو یکسانند.

 
 
کاملاً موافقم

نسبتاً موافقم

مخالفم

به شدّت مخالفم
 
   
 

2) من در طرز فکر، طرز لباس پوشیدن و .... همرنگ جماعت نیستم.

 
 

کاملاً موافقم

نسبتاً موافقم

مخالفم

به شدّت مخالفم

 
   
 

3)  آیا تا کنون دوستان «خیالی» داشته‌اید؟

 
 

قبلاً یکی داشتم.

چند تا داشتم.

هنوز یکی دارم.

ذهن من پر از آنهاست.

هرگز نداشته‌ام.
 
   
 

4)  خیلی از مردم مرا درک نمی‌کنند.

 
 

کاملاً موافقم

نسبتاً موافقم

تقریباً موافقم

مخالفم
 
 

5) اغلب مردم مرا به این صورت تعریف می‌کنند:

 
 

متعلق به گذشته

متعلق به حال

متلعق به آینده

بی تفاوت

خود انگیخته

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.