آزمون تعیین طول عمر

 
 
 

این آزمون توسط آقای محسن حسن‌زاده – کارشناس ارشد روان‌شناسی در اختیار سایت روان‌یار قرار گرفته است.
پرسشنامه حاضر با توجه به منابع روان‌شناسی تهیه شده است. این پرسشنامه اثرات جانبی رفتار و سبک زندگی را بر سلامتی بررسی می‌کند. خواهشمند است سئوالات زیر را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید. با توجه به دستورالعمل موارد خواسته شده را انجام دهید و در نهایت میزان تخمین اثرات این رفتار را بر سلامت خود محاسبه کنید.

 

 
 

آیا به طور سریع غذا می‌خورید و یا به طور سریع حرف می‌زنید؟

1)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا وقتی کسی کند کار می‌کند بی‌حوصلگی نشان می‌دهید؟

2)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
     
 

– آیا وقتی دیگران سخن می‌گویند آنها را وادار می‌کنید که زود حرف خود را بزنند؟

3)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

وقتی احساس کنید محدود شده‌اید مثلاً در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید، عصبانی می‌شوید؟

4)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

وقتی کسی برای شما حرف می‌زند، همچنان ادامه افکار شخصی خود را دنبال می‌کنید؟

5)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا در آن واحد دو یا چند کار با هم انجام دهید؟ غذا خوردن و تلویزیون دیدن؟

6)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا همیشه به موقع سر قرار حاضر می‌شوید؟

7)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظر خود با هیجان حرف بزنید؟

8)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا موفقیت‌های خود را به سریع کار کردن خود نسبت می‌دهید؟

9)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا احساس می‌کنید که کارها باید همین حالا و سریع انجام گیرد؟

10)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

– آیا به هنگام بازی، معمولاً بردن برایتان مهم است یا نه این که سرگرم شوید؟

11)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا اغلب حرف دیگران را قطع می‌کنید؟

12)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا وقتی دیگران تاخیر می‌کنند، عصبانی می‌شوید؟

13)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر میز یا سر سفره بلند می‌شوید؟

14)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا احساس می‌کنید عجله دارید؟

15)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا از بازده فعلی خود ناراضی هستید؟

16)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

رقابت با دیگران شما را خوشحال می‌کند؟

17)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

وقتی وظیفه‌ای را به پایان می‌رسانید مجبورید که کار دیگری را فوراً بدست گیرید؟

18)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

در زمان رفتن به جایی، انتظار کشیدن برای حاضر شدن دیگران، برایتان سخت است؟

19)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

دیگران به شما می‌گویند که خیلی بیش از دیگران رقابت‌جو هستید؟

20)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا به اهدافی که خیلی جاه‌طلبانه و به سختی قابل دستیابی هستند، علاقمند‌ید؟

21)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

راننده‌ای جلوی شما می‌پیچد، مسیرتان را تغییر داده تا به او برسید و تلافی کنید؟

22)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

کسب ثروت برایتان در اولویت اول است؟

23)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

اگر همکارتان عملکردش بهتر از شما باشد او را شکست می‌دهید؟

24)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

اگر چیزی را بخواهید باید آن را بدست بیاورید؟

25)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

بر سر بیشتر چیزها (موضوعات بزرگ و کوچک) عصبی می‌شوید؟

26)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

یکباره کارهای زیادی را برعهده می‌گیرید؟

27)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

برای رسیدن به آرامش، دوست دارید مسائل بسیار مشکل را حل کنید؟

28)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

فکر می‌کنید که فرد پر کاری باشید؟

29)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

در حین رانندگی، اگر راننده جلویی به کندی رانندگی کند اعصابتان خورد می‌شود؟

30)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

طول زمان مسواک زدن شما کمتر از 2 دقیقه است؟

31)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا برای به خواب رفتن در شب همیشه مشکل دارید؟

32)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

به نظر شما کیفیت زندگی شما نسبت به گذشته کمتر شده است؟

33)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا کراراً دیگران گفته اند که شما کمال‌گرا هستید؟

34)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

به نظر می‌رسد برای رسیدن به اهدافتان و تکمیل آنها وقت کافی نداشته باشید؟

35)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

آیا همیشه درباره چیزهایی که قادر به تغییر آنها نیستید، نگران هستید؟

36)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

کاری درست است که انسان خودش آن را انجام دهد؟ آیا موافقید؟

37)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

اعتماد کردن به دیگران برایتان مشکل است؟

38)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

زمانی که مشغولیت ذهنی با موضوعی دارید، گذر زمان را فراموش می‌کنید؟

39)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 

میانه روی در هر چیز برایتان مشکل است؟

40)

 
بله
  الف)  
 
خیر
  ب)  
 
   
 
  توضیحاتی پیرامون تصحیح آزمون:
آزمونی که شما به سئوالات آن پاسخ دادید مجموعه سئوالاتی است که از منابع موجود روان‌شناسی و استرس و بخصوص استرس سبک زندگی انتخاب شده است. این سئوالات افرادی را که دارای تیپ شخصیتی A هستند، شناسایی و همچنین اثرات این سبک زندگی را بر زندگی آنها بررسی می‌کند. به سخن دیگر این سئوالات بیان کننده این موضوع است که چقدر استرس بر زندگی افراد اثرات سوء گذاشته و کیفیت زندگی انسانها را به حداقل می‌رساند. برای آشنایی بیشتر با این سبک زندگی و قبل از معرفی دستورالعمل جهت تصحیح آزمون، توجه شما را با خصوصیات افرادی که دارای تیپ شخصیتی A هستند، جلب می‌کنیم. لطفاً توجه کنید:
بی‌قراری، تحمل کم، پرخاشگری، رقابت شدید، تصمیمات آنی، اضطراب، استرس شدید، عجله و شتاب فراوان، انجام دو و یا چند کار در آن واحد، عدم تمرکز بر اعمال به خصوص در مطالعه، کمال‌گرایی، هیجانات شدید و بدنبال آن افت هیجان به صورت بسیار ملموس، تنوع‌طلبی آشفته، مهم بودن تائید دیگران برای آنها در حد خیلی زیاد و.... این افراد به دلیل داشتن این صفات شخصیتی زندگی بی‌کیفیتی را دارا می‌باشند. افراد نوع A ، گویی تمایل دارند در زندگیشان موقعیت‌های پرزحمت به وجود بیاورند. افزون بر این، افراد عجول و بی‌صبر، مانند افراد نوع A ، بیشتر از افراد بردبار دچار تصادم می‌شوند (سالس و ساندرز، 1988).
نتایج پژوهشی نشان داد افراد نوع A مشكلات تنفسی مانند آسم و سرفه‌های مكرر، و نشانه‌های بیماری‌های دستگاه گوارش مانند زخم، سوء هاضمه و تهوع را به میزان بیشتری گزارش كرده‌اند (وودز و برنز، 1984). افراد نوع A بیش از افراد نوع B امكان دارد نشانه‌های خستگی خود را پنهان سازند یا نادیده بگیرند و به رغم آسیب دیدن، تا آخر حد توانایی‌شان از خود كار بكشند (كارور، كلمن و گلاس، 1976؛ كارور، دگریگوریو 1981؛ وایدنر و متیوز، 1978).
راهنمای تصحیح آزمون:
1- قبل از هر چیز تعداد بله‌ها را شمارش کنید.
2- تعداد بله‌ها را تقسیم بر دو کنید.
3- عدد به‌ دست آمده را با سن خود جمع کنید
4- عدد به دست آمده را از عدد 80 کسر کنید.
5- عدد به دست آمده سال‌های باقیمانده عمر شما خواهد بود!

به طور مثال حسن تعداد 30 بله داشته است. این تعداد را تقسیم بر دو می‌کند و عدد 15 حاصل می‌شود اگر 15 را با عدد 43 که سن او است جمع کنیم، عدد 58 بدست می‌آید و اگر 58 را از عدد 80 (میانگین عمر افراد در ایران ) کم کنیم عدد 22 بدست می‌آید. به سخن دیگر علی 22 سال دیگر عمر خواهد کرد و فوت خواهد نمود. نتیجه اینکه استرس 15 سال عمر علی را کمتر نموده است.

منبع
1 – آزمون شخصیت نوع A و B . ترجمه: فریده سلیمانی‌نسب
2 - استرس نه ! تالیف: محسن حسن‌زاده

 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.