. ..::* Music & Cinema *::..
 
 

چقدر عاشق سینما و موسیقی هستید؟

 
 
 


 
 

سوال 1) آیا دوست دارید صدای موزیک را بلند کنید و یا با گوشی به موسیقی گوش دهید؟

 
 

هر چه بلندتر بهتر

برای بعضی از موسیقی‌ها حتماً

صدای متوسط بهتر است.

صدای آهسته بهتر است.

صدای بلند با گوشی

صدای آهسته یا متوسط با گوشی

 
   
 

سوال 2) آیا اطلاعات عمومی شما درباره هنرپیشگان، خوانندگان یا موسیقیدان‌ها بیشتر از حد متوسط است؟

 
 
قطعاً
تاحدّی

در حد متوسط است.

پایین‌تر از حد متوسط است.

 
   
 

سوال 3) آیا دوست دارید هنگامی که به موسیقی گوش می‌کنید یا فیلم تماشا می‌کنید اتاق تاریک باشد؟

 
 

هر چه تاریکتر بهتر

تاریکی به تمرکز بیشتر کمک می‌کند.

تاریک و روشن بهتر از تاریکی کامل است.

اتاق روشن بهتر است.

 
   
 

سول 4) آیا تا کنون به کنسرت‌های موسیقی رفته‌اید یا آلبوم‌ عکس هنرمندان را جمع کرده‌اید یا برای تهیه بلیت سینما یک ساعت در صف ایستاده‌اید؟

 
 

بله

نه
 
 

سوال 5) آیا در خانه تعداد زیادی CD فیلم و موسیقی دارید؟

 
 

بله

نه
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.