ترسناک‌ترین چیز برای شما چیست؟

 
 
 

در هر یک از 4 سوال زیر، گزینه‌ای که برای شما ترسناک‌تر است را انتخاب کنید تا ما به شما بگوئیم در زندگی از چه چیزی بیشتر از بقیه چیزها می‌ترسید.

 
   
 

سوال 1) از کدامیک بیشتر می‌ترسید:

 
سخنرانی کردن
سردرد داشتن
 
   
 

سوال 2) از کدامیک بیشتر می‌ترسید:

 
 
تنها بودن
پیر شدن
 
   
 

سوال 3) از کدامیک بیشتر می‌ترسید:

 
 
شکست در عشق
فوت پدر یا مادر
 
   
 

سوال 4) از کدامیک بیشتر می‌ترسید:

 
 
عدم موفقیت در کارها
شکسته شدن دست
 
 
     
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.