شما کدام فصل سال هستید؟

 
 
 

به 4 سوال زیر پاسخ دهید و سپس روی دکمه «تحلیل» کلیک کنید.

 
   
 

سوال 1) من آدمی .... هستم.

 
محتاط
بی‌خیال
 
  -----------------  
 

سوال 2) من ....

 
 
سحرخیزم
صبحها دیر از خواب بلند می‌شوم.
 
  -----------------  
 

سوال 3) من آدمی ... هستم.

 
 
با انرژی
تنبل
 
  -----------------  
 

سوال 4) من ..... را ترجیح می‌دهم.

 
 
ماندن در خانه
بیرون رفتن از خانه
 
-----------------
 
     
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.