آزمون سنجش عقلانیت
 
 
 

نگاه شما به دنیا چقدر منطقی و عقلانی است؟

 
     
 
1- معمولاً تغییر دادن احساسات و هیجانات یک نفر، غیر ممکن است.
     
نظری ندارم یا مخالف
   
موافق
   
به شدت موافق
 
     
 
2- من معمولاً درباره قیافه و سر و وضعم احساس ناخوشایندی دارم.
     
مخالف
   

نظری ندارم

   
موافق
 
     
 
3- برخی ناسازگاریها همیشه در ازدواج وجود خواهد داشت.
     
نظری ندارم یا موافق
   

مخالف

   
به شدّت مخالف
 
     
 
4- من در مورد چیزهای کوچک و کم اهمیت خیلی ناراحت می‌شوم.
     
موافق
   
نظری ندارم
   
مخالف
 
     
 
5- متفاوت بودن، مرا بسیار ناراحت می‌کند.
     
به شدت موافق
   

موافق

   
مخالف
 
     
 
6- من معمولاً کارهای مشکل را یا به تعویق می‌اندازم یا از انجام آنها سر باز می‌زنم.
     
به شدت موافق
   
موافق
   

مخالف

 
     
 

7-

من تمایل دارم که مستقل باشم.
     
موافق
   
مخالف
   

مطمئن نیستم

 
     
 
8- تنبیه افراد برای خطاهایی که مرتکب شده‌اند، داروی بازدارنده مناسبی است.
     
موافق
   
مخالف
   

مطمئن نیستم

 
     
 
9- بقیه مردم باید همیشه جور ما را بکشند و نیازهای ما را برآورده سازند.
     

به شدت موافق

   
موافق
   

مخالف

 
     
 
10- احساس نمی‌کنم که لازم باشد آدم همیشه کاری بکند که خوشایند دیگران باشد.
     
موافق
   
نظری ندارم
   

مخالف

 

 
     
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.