آزمون شخصیت از روی گروه خون

 
 
 

 آیا می‌دانید که گروه خون شما نشانگر شخصیت شماست؟

اخیراً یک مؤسسه  ژاپنی که بر روی گروه‌های خونی تحقیق می‌کند، ارتباطی بین برخی ویژگی‌های شخصیتی با گروه‌های خونی خاص به دست آورده است.

بر روی گروه خون خود کلیک کنید تا ببینید ویژگی‌های شخصیتی شما چیست.
 
   
   
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.