رویاهای شما چقدر در زندگی‌تان اهمیت دارند؟
 
 
 

 

 
 

1) آیا معمولاً خوابهایی که می بینید را به یاد می آورید؟

 
 

بله

نه
 
   
 

2) آیا رویاهای تکرار شونده دارید؟

 
 

بله

نه
 
   
 

3) آیا برخی از خوابهایی که دیده‌اید را روی کاغذ نوشته‌اید؟

 
 

بله

نه
 
   
 

4) آیا خوابهایی که می‌بینید رنگی و/ یا سه بعدی هستند؟

 
 

بله

نه
 
 

5) آیا تا کنون خوابهای قشنگ و زیبا دیده‌اید؟

 
 

بله

نه
 
   
  6) آیا به رویاپردازی (خیال پردازی) علاقه دارید؟
 

بله

نه
   
  7) آیا گاهی در خوابهایی که دیده‌اید، پیامهای مخفی پیدا کرده‌اید؟
 

بله

نه
   
  8) آیا دوست دارید در مورد خوابهایی که می‌بینید با دیگران صحبت کنید؟
 

بله

نه
   
  9) آیا گاهی توانسته‌اید خوابهایی که می‌بینید را کنترل کنید؟
 

بله

نه
   
  10) آیا تا کنون برایتان پیش آمده که هنگام خواب دیدن از خواب بپرید و افسرده و ناراحت شوید؟
 

بله

نه
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.