تاریخ مصرف شما تا کی است؟

 
 
 

درست‌ترین و صادقانه‌ترین پاسخها را به 4 سوال زیر بدهید تا ما تاریخ مصرفتان را محاسبه کنیم!
اصلاً دلتان می‌خواهد بدانید؟

 
   
 

سوال 1) من معمولاً احساس .... دارم.

 
افسردگی
آرامش
 
   
 

سوال 2) من آدمی ..... هستم.

 
 
لاغر/ متوسط
چاق/ فربه
 
   
 

سوال 3) میزان خواب من در شبانه‌روز .... است.

 
 
کمتر از 6 ساعت
بیشتر از 6 ساعت
 
   
 

سوال 4) من معمولاً ....

 
 
ورزش نمی‌کنم.
ورزش می‌کنم.
 
 
     
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.