آیا در جاهای شلوغ احساس راحتی می‌کنید؟

 
 
 


 
 

سوال 1: آیا از شرکت در مهمانی‌های بزرگ خانوادگی، جشن‌های عروسی و مانند این‌ها لذت می‌برید؟

 
 

واقعاً نه

تا حدّی

بله

 
   
 

سوال 2: آیا در تیم‌های ورزشی، گروه‌های گفتگو، کنفرانس‌ها یا سایر گردهمائی‌های اجتماعی/حرفه‌ای شرکت می‌کنید؟

 
 
معمولاً
گاهی
نه زیاد
 
   
 

سوال 3: آیا از صحبت کردن در مقابل عدّه زیادی از مردم خوشتان می‌آید؟

 
 

معمولاً

گاهی

نه
 
   
 

سوال 4: آیا در مهمانی‌ها، راحت و خوشحال هستید؟

 
 

بله

نه
 
 

سوال 5: اگر در داخل یک آسانسور شلوغ به شما تنه بزنند یا شما را هل بدهند، می‌توانید آرامش خود را حفظ کنید؟

 
 

معمولاً

گاهی
نه
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.