آیا در حال سقوط آزاد هستید؟
 
 
 

 

 
 

1)  برای سروقت رسیدن به سر قرار ملاقات‌ها، بهترین روش این است که...

 
 
ساعت به دست ببندم.

وقت را از دیگران بپرسم.

از روی حرکت خورشید، ساعت را حدس بزنم.

از یکنفر (دوست، همسر، مادر) بخواهم که به من یادآوری کند.
در تقویم علامت بگذارم.
 
   
 

2) مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید. این سوال درباره «آشناپنداری» (یعنی احساس این که اتفاقی که اکنون برایتان
      افتاده است را قبلا تجربه کرده یا انجام داده‌اید) است.

 
 

برای من زیاد پیش می‌آید.

من از آن لذت می‌برم.

من از این حالت بدم می‌آید.

حس می‌کنم که نشان دهنده تجربه‌ای در «زندگی قبلی» است.

معتقدم که یک «تیک» روانی گذراست.

 
   
 

3)  مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 

رویاهایم معمولا هدایتگر من هستند.

من خواب‌هایم را به یاد نمی‌آورم.

من عاشق این هستم که خواب ببینم دارم پرواز می‌کنم.

خواب‌ها بی معنی هستند. من به آنها توجهی نمی‌کنم.

 
   
 

4) مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید. من هنگامی که بچه بودم:

 
 

دور خودم می‌چرخیدم تا ببینم سرگیجه گرفتن چه احساسی دارد.

درباره چیزهای مختلف نگران می‌شدم.

چند تا دوست خیالی داشتم.

در بازی‌ها و ورزش‌ها جلودار و سرگروه بودم و دوستانم را هدایت می‌کردم.
عاشق افسانه‌ها و داستان‌های تخیلی بودم.
به ورزش کردن یا پیگیری اخبار تلویزیون از خیلی زود علاقه‌مند شدم.
 
 

5)  کدامیک از چیزهای زیر بیشتر مورد علاقه شماست:

 
 

یک داستان یا جوک خنده‌دار

خبر یک موفقیت علمی

قرار گرفتن در یک وضعیت احمقانه (ولی با مزه) که ناگهان پیش می‌آید.

یاد دادن روش‌هایی که برای شما موثر بوده به دیگران

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.