آزمون کف‌زدن
 
 
   
 

دکمه شروع را بزنید و شروع به کف‌زدن کنید. به ریتم معمولی خودتان، مثلاً همان طور که در پایان یک نمایش دست می‌زنید، دست بزنید. نه تندتر و نه کندتر. تعداد دست‌زدنهایتان را بشمارید تا وقتی که پیغامی را بر روی صفحه نمایشگر خود مشاهده کنید. پس از مشاهده پیغام تعدادی که شمرده‌اید را در جعبه زیر وارد کنید و سپس دکمه تحلیل را بزنید.

 
     
 


« تعداد دست‌زدنها »  
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.