آزمون خوشبختی

 
 
 

به 5 سوال زیر پاسخ دهید تا به شما بگوئیم آدمی شاد هستید یا غمگین!

 
 

سوال 1: کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد شما بیشتر مصداق دارد؟

 
 

من در حال حاضر دوست یا دوستان «نزدیک» ندارم.

من از دوستان خوبی برخوردارم.

من با چند نفر آشنا هستم، امّا ترجیح می‌دهم «حریم خصوصی» خود را حفظ کنم.

 
   
 

سوال 2: معمولاً یا اخیراً :

 
 
به نظر می‌رسد که خودم را خیلی دوست ندارم.
خجالتی هستم.
به دستاوردهایم در زندگی افتخار می‌کنم.
 
   
 

سوال 3: شعار من در زندگی این است:

 
 

از هر چیز که زندگی در اختیارم بگذارد نهایت استفاده را می‌کنم.

زندگی غیرقابل پیش‌بینی است، محتاط باش.

امیدی به آینده نیست.
هر کاری بکنم، آخرش خراب می‌شود.
 
   
 

سوال 4: احساسی که اخیراً داشته‌ام:

 
 

حتی نمی‌خواهم دست و صورتم را بشویم.

خوش خلقی با کسانی که دوستشان دارم برایم سخت شده است.
می‌‌توانم مثل آهو بدوم.
مثل کوه، استوار ایستاده‌ام.
 
 

سوال 5: من حس می‌کنم که ...

 
 

مردم پشت سرم حرف می‌زنند.

زندگی بالا و پائین دارد.
دارم نقطه اتکایم را از دست می‌دهم.
زندگی بسیار زیباست.
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.