قلبتان به شما چه می‌گوید؟
 
 
 

به سوالات زیر پاسخ دهید تا نجوای قلب خود را بشنوید!

 
 

1)  اگر قرار باشد برای شرکت در مسابقه بخت آزمایی، عددی را انتخاب کنید، آن عدد را به طور تصادفی انتخاب      می‌کنید یا بر اساس یک الگوی خاص (مثلاً تاریخ تولدتان، شماره گواهی‌نامه‌تان و ...)؟

 
 
تصادفی

بر اساس یک الگو

 
   
 

2)  آیا در مورد این که همسر آینده‌تان چه شکلی خواهد بود، تصورّی دارید؟

 
 
دقیقاً
تا حدّی
 
   
 

3) آیا دور و بر خودتان شیء خاصی که علامت خوش‌بختی باشد یا شگون داشته باشد یا چشم بد را از شما دور      کند یا ... را نگهداری می‌کنید؟

 
 

بله

نه

 
   
 

4)  آیا از روی لبخند یا قیافه خاص یک نفر می‌توانید بگوئید که او شما را دوست دارد یا نه؟

 
 

معمولاً

غالباً اشتباه می کنم.

 
 

5)  آیا به تقدیر و سرنوشت اعتقاد دارید؟

 
 

بله

نه
 
   
 

6)  آیا کینه شدیدی به دل دارید؟

 

بله

نه
 
 

7) مهمترین خصیصه‌ای که دوست شما باید داشته باشد چیست؟

 

شغل

درآمد

شخصیت

 
 

8) آیا گیرایی یا جاذبه خاصی دارید؟

 

بله

نه

   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.