آزمون هیجان
 
 
  آیا شما نگرش درستی نسبت به هیجانات خود دارید؟ از طریق آزمون زیر می‌توانید هیجانات خود را بهتر بشناسید.  
     
 
1- آیا از گریه کردن جلوی دیگران، احساس گناه می‌کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
2- آیا فکر می‌کنید گریه، نشانه ضعف است؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
3- آیا فکر می‌کنید باید مردان و پسران را تشویق کرد که اشکهایشان را پنهان کنند؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
4- آیا چنانچه به هنگام تماشای یک فیلم یا خواندن یک کتاب به گریه بیافتید، احساس شرمندگی می‌کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
5- آیا در هنگام حضور در مراسم تدفین، سعی می‌کنید جلوی سرازیر شدن اشکتان را بگیرید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
6- آیا اعتمادتان را نسبت به سیاستمداری که جلوی چشم مردم اشک می‌ریزد از دست می‌دهید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 

7-

آیا فکر می‌کنید اشک ریختن، شیوه‌ای غیرضروری برای بیان هیجانات است؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
8- آیا همیشه سعی می‌کنید تأسف و ناراحتی خود را پنهان کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
9- آیا از دیدن این که مرد جا افتاده‌ای گریه می‌کند، ناراحت و شرمنده می‌شوید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
10- اگر به طور غیرمنتظره متوجه شوید که دارید گریه می‌کنید، آیا وانمود می‌کنید که چیزی در چشمتان رفته که باعث آن شده است؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
11- آیا همواره سعی می‌کنید که خشم خود را پنهان کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
12- آیا تمایل دارید در مورد چیزهایی که شما را عصبانی می‌کنند عمیقاً فکر کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
13- آیا خشم و عصبانیت شما از کنترل‌تان خارج می‌شود؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
14- آیا خشم و عصبانیت شما تا به حال برایتان مشکل ایجاد کرده است؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
15- آیا اعتقاد دارید که رهایی یافتن از خشم برایتان خوب است؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
16- آیا به هنگام گریه کردن به کس دیگری اجازه می‌دهید که شما را آرام کند؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
17- آیا زود عصبانی می‌شوید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
18- آیا کسی را که دوستش دارید، حداقل روزی یکبار نوازش می‌کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
19- آیا از اظهار محبت فیزیکی لذت می‌برید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
20- آیا تا به حال پیش آمده است که با دیدن بچه‌های کوچک، هوس بچه‌ داشتن کرده باشید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
21- آیا در خیابان با کسی که به او علاقه‌مندید دست در دست راه می‌روید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
22- آیا از این که شما را ماساژ بدهند خوشتان می‌آید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
23- آیا به طور مرتب به کسی که دوستش دارید احساستان را بیان می‌کنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
24- آیا تا به حال یک حیوان خانگی داشته‌اید که خیلی به آن علاقه‌مند باشید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
25- آیا از بغل کردن و بوسیدن کسانی که دوستشان دارید لذت می‌برید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
26- آیا تا به حال پیش آمده که به هنگام تماشای یک فیلم با صدای بلند بخندید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
27- آیا تا به حال پیش آمده است که به هنگام گوش دادن به موسیقی، پایتان را به زمین بزنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
28- آیا شما معمولاً در کنسرتها، رویدادهای ورزشی و نظایر آن بیشتر از بقیه دست می‌زنید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
29- آیا تا کنون قهرمانان ورزشی را با صدای بلند تشویق کرده‌اید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
30- آیا آخرین باری که با صدای بلند خندیده‌اید و واقعاً خوشحال بوده‌اید را به یاد می‌آورید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.