سوال مخفی  
 
 
 

به سوال زیر پاسخ دهید تا ما به شما بگوئیم که سوال مخفی چه بوده و پاسخ شما چه معنی می‌دهد!

 
 

 

  در ارتباطاتی که با دیگران دارید، آیا دوست دارید بدون هیچ دلیل خاصی شیرینی یا گل به شما هدیه دهند؟  
 

برایم مهم نیست.

بله، قطعاً!

 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.