سوال مخفی (2)  
 
 
 

به سوال زیر پاسخ دهید تا ما به شما بگوئیم که سوال مخفی چه بوده و پاسخ شما چه معنی می‌دهد!

 
 

 

  اگر فردی (از جنس مخالف) مزاحم شما شده باشد، همسرتان ....  
 

شما را تهدید می‌کند.

آن را مایه خنده و تفریح می‌سازد.

شما را متهم به همدستی می‌کند.
چند و چون موضوع را از شما می‌پرسد.
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.