سوال مخفی (3)  
 
 
 

به سوال زیر پاسخ دهید تا ما به شما بگوئیم که سوال مخفی چه بوده و پاسخ شما چه معنی می‌دهد!

 
 

 

 

بیشتر بحث‌هایی که با شریک زندگیتان می‌کنید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 
 

تند: همراه با داد و بیداد و صدا کردن اسم همدیگر

هیجانی: هر دو عمیقاً درگیر بحث، ولی معمولاً با نیت اصلاح و سازش

سازنده: بحث درباره جنبه‌های مهم

بی‌معنی: بحث بر سر چیزهای احمقانه و جدّی نگرفتن بحث

 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.