آزمون سنجش ميزان انسانيت
 
 
  آیا شما نگرش درستی نسبت به هیجانات خود دارید؟ از طریق آزمون زیر می‌توانید هیجانات خود را بهتر بشناسید.  
     
 
1- آیا تا کنون پیش آمده که گم شده باشید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
2- آیا تا کنون پیش‌ آمده که به هنگام تماشای فیلم، اشک از چشمانتان جاری شده باشد؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
3- آیا تا کنون شعری سروده‌اید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
4- آیا تا کنون داستانی نوشته‌اید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
5- آیا تا کنون در خواب حرف زده‌اید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
6- آیا تا کنون پیش آمده که در موقعیتی قرار بگیرید و احساس کنید که قبلاً در این موقعیت بوده‌اید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 

7-

آیا تا کنون پیش آمده که به هنگام فوت کردن شمعها، آرزویی کرده باشید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
8- آیا فکر می‌کنید زندگی دارای هدف است؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
9- آیا تا کنون در بین ابرها، شکلهای خاصی را دیده‌اید؟
     
بله
   
خیر
 
     
 
10- آیا تا کنون پیش آمده که در طول روز، ذهن‌تان را برای مدتی طولانی صرف خیالپردازی و رویاپردازی کرده باشید؟
     
بله
   
خیر
 
     
     
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.