آزمون اعتیاد به اینترنت
 
 
 

چگونه بفهمید که به اینترنت اعتیاد دارید یا به زودی به این مشکل دچار خواهید شد؟
شرایط برای آدمهای مختلف، متفاوت است و پاسخ این سوال را نمی‌توان تنها براساس مدّت زمان استفاده از اینترنت به دست آورد. بعضی از آدمها گفته‌اند که اگر 20 ساعت پشت سرهم به شبکه وصل باشند معتاد محسوب می‌گردند در حالی که برخی دیگر که 40 ساعت هم به طور متوالی با اینترنت کار کرده‌اند اصرار دارند که مشکلی برایشان پیش نیامده است. آنچه اهمیت دارد این است که باید خسارتها و زیانهایی که استفاده از اینترنت به زندگی شما وارد می‌کند را ارزیابی نمود. چه مشکلاتی در خانواده، روابط، کار یا تحصیل شما بروز کرده است؟

بیائید با هم پاسخ این سؤال را بیابیم. این آزمون ساده به دو طریق به شما کمک می‌کند:

(1) اگر خودتان می‌دانید یا قویاً اعتقاد دارید که به اینترنت اعتیاد دارید، به شما کمک می‌کند که بخشهایی از زندگی‌تان که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند را شناسایی کنید و (2) اگر مطمئن نیستید که به اینترنت اعتیاد دارید یا نه، به شما کمک می‌کند که پاسخ را به دست آورید و شروع به ارزیابی و برآورد خسارتهایی که زده است بکنید.

به یاد داشته باشید که هنگام پاسخ‌دادن به سؤالات، تنها آن زمانهایی را در نظر بگیرید که به اینترنت وصل بوده‌اید ولی کارهای علمی یا مربوط به کارتان را انجام نمی‌داده‌اید.

برای برآورد سطح اعتیاد خود، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
 
     
 
1- چقدر پیش می‌آید که متوجه شده‌اید بیشتر از آن مقداری که قصد داشته‌اید به اینترنت وصل بوده‌اید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
2- چقدر پیش می‌آید که برای آن که وقت بیشتری با اینترنت بگذرانید، از کارهای خانه غفلت کرده‌اید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
3- چقدر پیش می‌آید که هیجان کارکردن با اینترنت را بر گذراندن وقت با شریک زندگی یا دوست نزدیکتان ترجیح دهید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
4- چقدر پیش می‌آید که رابطه دوستی جدیدی را از طریق اینترنت با دیگران شکل دهید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
5- چقدر پیش می‌آید که افراد خانواده یا نزدیکان شما از بابت مدّت زمانی که شما صرف کارکردن با اینترنت می‌کنید گله کنند؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
6- چقدر پیش می‌آید که نمرات تحصیلی یا تمرینات کلاسی شما به خاطر زمانی که صرف‌ کارکردن با اینترنت می‌کنید لطمه بخورد؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 

7-

چقدر پیش می‌آید که قبل از انجام دادن یک کار واجب دیگر، نامه‌های الکترونیکی (e-mail) خود را بررسی کنید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
8- چقدر پیش می‌آید که به کارایی شما در محیط کار به دلیل اینترنت لطمه بخورد؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
9- چقدر پیش می‌آید که هنگامی که کسی از شما می‌پرسد دارید در اینترنت چکار می‌کنید، پنهانکار شوید یا جنبه تدافعی به خود بگیرید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
10- چقدر پیش می‌آید که افکار مزاحم درباره زندگیتان را به کمک اینترنت از ذهن دور سازید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
11- چقدر پیش می‌آید که خودتان را در انتظار وصل شدن دوباره به اینترنت بیابید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
12- چقدر پیش می‌آید که به این موضوع فکر کنید که زندگی بدون اینترنت، کسل کننده، تهی و بدون لذت است؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
13- چقدر پیش می‌آید که اگر کسی مزاحم کار کردن شما با اینترنت شود، به او پرخاش کنید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
14- چقدر پیش می‌آید که به دلیل کارکردن با اینترنت تا دیروقت شب، خواب کافی نکنید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
15- چقدر پیش می‌آید که هنگامی به اینترنت وصل نیستید احساس کنید که اینترنت ذهنتان را به خود مشغول کرده و یا درباره وصل شدن به اینترنت خیالبافی کنید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
16- چقدر پیش می‌آید که هنگامی که با اینترنت کار می‌کنید به خودتان بگوئید: فقط چند دقیقه دیگر؟
     
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
17- چقدر پیش می‌آید که سعی کنید زمانی که صرف کارکردن با اینترنت می‌کنید را کاهش دهید و موفق نشوید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
18- چقدر پیش می‌آید که سعی کنید زمانی که به اینترنت وصل بوده‌اید را مخفی کنید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
19- چقدر پیش می‌آید که ترجیح دهید زمان بیشتری با اینترنت کار کنید تا این که با دوستانتان یا افراد خانواده بیرون بروید؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
20- چقدر پیش می‌آید که هنگامی که به اینترنت وصل نیستید احساس افسردگی یا عصبی بودن بکنید و پس از وصل شدن به اینترنت این احساس برطرف شود؟
     
به ندرت
   
گاهی
   
زیاد
   
بیشتر اوقات
   
همیشه
 
     
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.