آزمون میزان جذبه

 
 
 

به 5 سوال زیر پاسخ دهید تا به شما بگوئیم چقدر آدم با جذبه و تأثیرگذاری هستید!

 
 

سوال 1) آیا هیجانات و احساسات شما به راحتی قابل دیدن است؟ آیا وقتی که با دوستانتان صحبت می‌کنید آن‌ها را لمس می‌کنید (دستتان را به آن‌ها می‌زنید)؟ آیا دوست دارید در کانون توجه قرار گیرید؟

 
 

بله به هر 3 سوال

بله به دو تا از سوال‌ها

بله به یکی از سوال‌ها

نه به هر سه سوال

 
   
 

سوال 2) آیا شما در پانتومیم (رساندن مفاهیم با حرکات دست و پا و صورت) مهارت دارید؟

 
 
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
ضعیف
 
   
 

سوال 3) صدای خنده شما چقدر بلند است؟

 
 

خیلی زیاد

زیاد

کم
خیلی کم
 
   
 

سوال 4) آیا وقتی صدای موسیقی تند می‌شنوید می‌توانید بی‌حرکت بمانید؟

 
 

غیر ممکن است.

به سختی
به راحتی
من همیشه بی‌حرکتم.
 
 

سوال 5) آیا لحن صدای شما در هنگام بیان احساسات مختلف فرق می‌کند؟ آیا می‌توانید به صورت کنترل شده‌ای صدای خود را از آهسته به بلند تغییر دهید؟

 
 

بله، بله

بله و نه
نه
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.