آیا در تسخیر گذشته هستید؟
 
 
 

1)  آیا خاطره خاصی وجود دارد که مرتب به یادتان بیاید و شما را ناراحت کند؟

 
 
بله، قطعاً

نه واقعاً

گاهی، ولی قابل کنترل است.

بگذار این طور بگویم ... همه ما چیزهایی برای تأسف خوردن و پشیمانی داریم.
 
   
 

2)  آیا بعضی اتفاقات خاص را در ذهن‌تان سانسور کرده‌اید؟

 
 
تا حدودی
تقریباً به طور کامل
نه به طور خاص
 
   
 

3) اگر دوباره به دنیا می‌آمدید ...

 
 

کارهای دیگری می‌کردم.

همین کارها را می‌کردم.

 
   
 

4) آیا غالباً به چیزهایی که باید می‌گفتید یا انجام می‌دادید، فکر می‌کنید و از این بابت عصبانی می‌شوید؟

 
 

بله

نه

 
 

5) آیا آدمها یا مکانهایی از گذشته وجود دارند که شما به هر قیمتی که شده از آنها اجتناب می‌کنید؟

 
 

بله

نه واقعا
نه
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.