چه پیغامی برای خودتان می‌فرستید؟

 
 
 

به 4 سوال زیر «صادقانه» پاسخ دهید و سپس روی دکمه ارسال کلیک کنید:

 
     
 

سؤال 1) من ترجیح می‌دهم که یک ...... باشم.

 
قاضی
معلم
 
   
 

سؤال 2) ......... آسانتر است.

 
 
حرف زدن
گوش کردن
 
   
 

سؤال 3) من حضور در یک .... را ترجیح می‌دهم.

 
 
مهمانی
سالن نمایش
 
   
 

سؤال 4) من در .... قویتر هستم.

 
 
حل مسائل دیگران
درک احساسات دیگران
 
 
     
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.