آزمون اولویتهای زندگی
 
 
   
 

اولویتهای شما در زندگی چیست؟
ما خیلی وقتها در موقعیتی قرار می‌گیریم که بدون فکر اضافی، تصمیم‌گیری می‌کنیم و این لحظه  مناسبی است برای این که بفهمیم ما چه نوع آدمی هستیم. زیرا این تصمیم بدون هیچگونه فشار یا دلیل دیگری گرفته شده و تنها برآمده از خودِ واقعی ماست.
اگر در موقعیت زیر قرار بگیرید، نخستین کاری که می‌کنید چیست؟

  • بچه گریه می‌کند.
  • و لباسهای شسته شده را بیرون روی بند پهن کرده‌اید و باران گرفته است.
  • و شیر آب بازمانده و آب راه افتاده است.
  • و زنگ در را می‌زنند.
  • و تلفن زنگ می‌زند.

 

فکر کنید اولین کاری که خواهید کرد چیست، سپس دومین کار و به همین ترتیب ... البته شرطش این است که صادقانه پاسخ داده باشید! حال، توضیحات زیر را ببینید.
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.