چقدر حساس هستيد؟

 
 
 

به 5 سوال زیر پاسخ دهید و میزان حساس بودن خود را اندازه بگیرید!

 
 

سوال 1) آیا به هنگام تماشای یک فیلم غمناک، اشک به چشمانتان می‌آید؟

 
 

هرگز

غالباً

گاهی

به ندرت

 
   
 

سوال 2) آیا اگر کسی از شما انتقاد کند ناراحت می‌شوید؟

 
 
با آن کنار می‌آیم.
بله، غالباً
گاهی
اصلاً
 
   
 

سوال 3) آیا زود عصبانی می‌شوید؟

 
 

گاهی، چه نشان بدهم چه ندهم.

اصلاً، درباره آن شوخی می‌کنم.

دندان‌هایم را به هم فشار می‌دهم.
آرام و خونسرد باقی می‌مانم.
 
   
 

سوال 4) آیا معمولاً به حال مردم تأسف می‌خورید؟

 
 
نه، به من مربوط نیست.
گاهی، اگر شخصاً بشناسمشان.
بله، قلب من برای همه مردم می‌زند.
فقط وقتی که یک گرفتاری واقعی داشته باشند.
 
 

سوال 5) آیا علاقه خاصی به موسیقی دارید؟ آیا آدم خلاق و نوآوری هستید؟ آیا به چیزها و نکته‌های ظریفی که از دید دیگران پنهان می‌ماند می‌خندید؟

 
 

نه به هر سه سوال

بله به یکی از سوالات
بله به بیش از یکی از سوالات
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.