آزمون اضطراب

 
 
  این آزمون در مورد علّت اضطراب اخیر ماست.  
     
 
از 4 تصویر زیر 3 مورد را انتخاب کنید:
     
  یک گروه از مردم که در حال عکسبرداری هستند.
  یک اسب عنان گسیخته (در حال چهار نعل)
  خانه‌ای با باغ
  مجسمه ونوس
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.