با خودتان چقدر حرف می‌زنید؟

 
 
 


 
 

سوال 1) آیا تا کنون در تنهایی با صدای بلند دشنام داده‌اید؟ آیا تا کنون پیش آمده است که در واکنش به یک موقعیت یا وضعیت خاص، زیر لب عبارت‌هایی مانند: «مسخره است!» یا «مضحک است!» یا چیزی شبیه به این‌ها گفته باشید. (حتی اگر کسی نبوده که صدایتان را بشنود؟)

 
 

بله به یک (یا هر دو) سوال

نه به هر دو سوال

 
   
 

سوال 2) اگر با خودتان حرف می‌زنید، آیا گاهی پیش می‌آید که بیش از چند کلمه یا جمله بر زبان آورده باشید؟

 
 
بله
نه

با خودم حرف نمی‌زنم.

 
   
 

سوال 3) هر چند وقت یکبار با خود حرف می‌زنید؟

 
 

هرگز

حداقل سالی یکبار

حداقل ماهی یکبار
حداقل هفته‌ای یکبار
حداقل روزی یکبار
 
   
 

سوال 4) آیا گاهی از خودتان سوال می‌پرسید؟ یا خودتان را به نام صدا می‌کنید؟

 
 

بله

نه
 
 

سوال 5) آیا معمولاً زیر لب زمزمه می‌کنید؟ آیا در حمام (یا جایی شبیه به آن) آواز می‌خوانید؟ آیاتا کنون با خودتان بلند بلند صحبت کرده‌اید؟

 
 

بله به دو یا سه سوال

نه به دو یا سه سوال
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.