آیا شما اهل جر و بحث هستید؟
 
 
 

5 سؤال زیر را پاسخ دهید و سپس رأی دادگاه را دریافت کنید!

 
 

1)  از بین جملات زیر، آن که به نحو مناسب‌تری خصوصیات شما را توضیح می‌دهد انتخاب کنید:

 
 
معمولاً برای من مهم است که دیدگاه‌های خود را بیان کنم.

من معمولاً وقتی گوش شنوایی برای حرفهایم وجود نداشته باشد سکوت می‌کنم.

من به خاطرِ داشتن یک ذهن باز، به خود می‌بالم.

 
   
 

2) من کسانی را که عقاید ضعیفی ابراز می‌کنند، دوست ندارم.

 
 
موافق
مخالف
 
   
 

3) من از یک مباحثه خوب لذت می‌برم.

 
 

کاملاً موافق

نسبتاً موافق

مخالف

 
   
 

4)  آخرین جروبحث من .... صورت گرفت.

 
 

هفته پیش

دو هفته پیش

یک ماه پیش

یک سال پیش
 
 

5) من در مقابل قدرت، سرکش و نافرمانم.

 
 

کاملاً موافق

نسبتاً موافق
مخالف
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.