ارزش نهانی شما چیست؟
 
 
 

به 5 سوال زیر پاسخ دهید تا دریابید دنیا از چه چیزی بی‌خبر است!

 
 

1)  این سوال به شما امکان می‌دهد تا به گناهان خود نزد روان‌یار اعتراف کنید! گزینه‌ای که بیشتر در مورد شما        صادق است را انتخاب کنید:

 
 
من دیوار یک توالت عمومی را خط خطی کرده‌ام.

من یک پیام توهین‌آمیز یا بی‌مزه در یک نظرگاه اینترنتی ( forum ) یا مکان عمومی نوشته‌ام.

من از یک فروشگاه یا محل کار، چیزی را بلند کرده‌ام.

من به خاطر کارهاي بدي که کرده‌ام واقعاً متاسفم.
خوشحالم که بگویم نیازی به توبه ندارم. من با صداقت و شرافت زندگی می‌کنم.
 
   
 

2) مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

 
 

من به یک زن یا مرد پیر کمک کرده‌ام که از خیابان رد شود.

من ماشینم را متوقف کرده‌ام تا به موتورسواری که آسیب دیده بود کمک کنم.

من برای یکی از دوستان یا یکی از خویشاوندانم از خود گذشتگی کرده‌ام.

من بیشتر از آنچه به دیگران کمک کرده‌ام از کمک دیگران بهره مند شده‌ام.

من بیشتر از آنچه دیگران به من کمک کرده‌اند به دیگران کمک کرده‌ام.

هیچیک از موارد فوق

 
   
 

3)  من فکر می‌کنم که از نظر گوینده اخبار تلویزیون، آدمی .......... هستم:

 
 

خطرناک

بی ارزش

خوب

با ارزش

 
   
 

4)  وقتی درباره آینده فکر می‌کنید، اولین چیزی که به نظرتان می‌آید چیست؟

 
 

مرگ

کار داوطلبانه و افتخاری

دوستان یا خانواده

شانس یا اتفاق
بنگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی
 
 

5)  همه چیز ........... است:

 
 

آرام

برای من

بیهوده

یک درس

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.