شما دنبال چه جور دوست و همراهی می‌گردید؟مشابه یا نقطه مقابل با خودتان؟

 
 
 

1) آیا تاکنون عاشق کسی شده‌اید که از نظر شخصیتی، خیلی با خودتان تفاوت داشته است؟

 
 
بله

تا حدّی

نه، واقعاً

 
   
 

2) آیا تاکنون عاشق دو (یا بیشتر) نفر شده‌اید که خیلی با یکدیگر متفاوت بوده‌اند؟

 
 
بله
تا حدّی
نه، واقعاً
 
   
 

3) به هنرمند مورد علاقه‌تان فکر کنید. آیا او صرفنظر از هنرمند بودنش، از نظر شخصیتی خیلی با شما تفاوت دارد؟

 
 

بله

تا حدّی

نه، واقعاً

 
   
 

4) اگر تصمیم به بچه‌دار شدن بگیرید، دلتان می‌خواهد فرزندتان از نظر شخصیتی مشابه خودتان باشد یا خیلی با شما       تفاوت داشته باشد؟

 
 

خیلی متفاوت

تا حدّی متفاوت

خیلی شبیه

تا حدّی شبیه

 
 

5) آیا والدین شما از نظر شخصیتی خیلی با هم متفاوت هستند؟ آیا با یکدیگر کاملاً سازش دارند؟

 
 

نه به یک یا هر دو سوال

بله به هر دو سوال
 
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.