آزمون افسردگی (ابتدایی)

 
 
 

برای انجام این آزمون به سوالات زیر تا حدّ امکان به طور صادقانه پاسخ دهید:

 

 
 

1) آیا خود را غمگین یا زودرنج حس می‌کنید؟

 
 
بله

نه

 
   
 

2) آیا به تازگی علاقه خود را به فعالیت‌هایی که قبلاً از انجام دادن آن لذت می‌بردید از دست داده‌اید؟

 
 
بله
نه
 
   
 

3) آیا به تازگی اشتهای خود را از دست داده‌اید یا وزن کم کرده‌اید؟

 
 

بله

نه

 
   
 

4) آیا الگوی خواب شما دچار تغییر شده است؟

 
 

بله

نه

 
 

5) آیا احساس گناه می‌کنید؟

 
 

بله

نه
 
   
 

6) آیا در یادآوری چیزها یا تصمیم‌گیری یا تمرکز حواس، دچار مشکل هستید؟

 
بله

نه

 
 

7) آیا احساس خستگی یا کمبود انرژی می‌کنید؟

 
بله
نه
 
 

8) آیا دچار بیقراری یا کاهش فعالیت‌های روزانه شده‌اید، به نحوی که دیگران هم متوجه شده باشند؟

 

بله

نه

 
 

9) آیا احساس ناامیدی یا بی‌ارزش بودن می‌کنید؟

 

بله

نه

10) آیا تا کنون به فکر خودکشی یا مرگ افتاده‌اید؟

 

بله

نه
   
 
     
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.