بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، افسردگی یکی از عوامل عمده از کار افتادگی در بین مردم جهان است. برای مثال، افسردگی در آمریکا عامل شماره 1 و در اروپا، پس از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی، سومین عامل از کار افتادگی است. با افزایش شیوع افسردگی در جهان، مطالعات بیشتری هر روزه برای شناخت علل آن و روش‌های مختلف درمانی صورت می‌گیرد. یکی از این رویکردها، تغذیه درمانی است و بر این ایده استوار است که «هر بیماری با فراهم ساختن مواد غذایی مناسب برای بدن و مغز قابل درمان است.»

در این بخش، مقالات و مطالب متنوع در زمینه ارتباط افسردگی و اضطراب با خوراکی‌ها و رژیم‌های غذایی گنجانده شده است.
 
   
 
 
رژیم‌های غذایی معروف
کاهش وزن با شستشوی مغزی
آزمون‌های مرتبط            
تعیین وقت
 
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.