چه نقابی به چهره دارید؟

 
 
 

همه ما آدم‌ها نقاب به چهره داریم. این بخشی از زندگی است. امّا داشتن نقاب‌های متعدّد، چیز خوبی نیست. آیا چهره واقعی شما از زیر نقاب نمایان است؟

 
 

سوال 1: آیا شما رازی دارید که هیچکس در دنیا از آن آگاه نیست؟

 
 

بله

نه

 
   
 

سوال 2: آیا دوستان نزدیک شما از نحوه رفتارتان با بعضی افراد بخصوص، غافلگیر (شوکه) می‌شوند؟

 
 
بله
نه
 
   
 

سوال 3: کدام گزینه در مورد طرز برخوردتان با دیگران مناسب‌تر است؟

 
 

معمولاً تعارف می‌کنم و سعی می‌کنم حرف ناخوشایندی نزنم.

احساساتم را پنهان نمی‌کنم.

 
   
 

سوال 4: آیا حس می‌کنید که در مقابل دیگران عقب‌نشینی می‌کنید؟

 
 

همیشه

گاهی
هیچگاه
 
 

سوال 5: به صورت خود در مقابل آینه خیره شوید، چه می‌بینید؟

 
 

یک آدم خوب

یک آدم غمگین
یک آدم شاد
یک آدم ناشناس
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.