آزمون دکتر فیل مک‌گرا
  کدام میوه را انتخاب می‌کنید؟
  چه نقابی به چهره داريد؟
  توانائی خارق‌العاده
  عدد تولد
  آزمون وفاداری
  نقاط قوت و ضعف شما در عشق
  کدامیک از 7 غریزه اصلی در شما قویتر است؟
  آیا خودتان را به قدر کافی دوست دارید؟
  آزمون نحوه ارتباط با دوستان
  چقدر نوجوان هستید؟
  شما چه نوع سبزی یا میوه ای هستید؟
  آزمون سوپ
  غروب آفتاب
  سفر تفریحی
  خواب موفقیت
  تخم گل چه می گوید؟
  روز جمعه چکار می کنید؟
  برای دوستتان چه هدیه ای می خرید؟
  شما چه نوع آدمی هستید؟
  طرز نشستن خانم ها
  آزمون دالایی لاما
  آزمون جامع شخصیت
  آزمون شخصیت: طرز خوابیدن
  آزمون شخصیت: حیوانات
  آزمون شخصیت: شکل‌ها
  به کدامیک نیاز ندارید؟
  پیام ستاره‌ها
  بازی قایم موشک
  باخت متوالی
  اگر مداد و کاغذ در اختیار داشتید چه تصویری می‌کشیدید؟
  طعم بستنی مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید.
  عبور از رودخانه
  انتخاب صندلى
  این تابلو چه چیزى کم دارد؟
   
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.