آزمون 4 مربع
  آزمون کودکستانی‌ها
  دایره را کامل کنید
  امواج مغزی خود را اندازه‌گیری کنید
  قلب مورد علاقه خود را انتخاب کنید
  آزمون جهت‌یابی
  آزمون ضریب بینائی
  آزمون ضریب دید
  رنگ مورد علاقه‌تان چیست؟
  چهره مورد پسند شما
  آزمون نمادها
  آزمون تصاویر
  آزمون اضطراب
  تصویری که با بقیه متفاوت است کدام است؟
  شما این شكل را چطور رسم مى كنید؟
  در این عكس چند صورت مى بینید؟
  تصاویر جالب
   
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.