قلب مورد علاقه خود را انتخاب کنید

 
 
 

کدامیک از قلب‌های زیر را برای خود بیشتر می‌پسندید؟

 
   
 

 


BBB
 
AAA
     


 
DDD
 
CCC
     
 
FFF
 
EEE
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.