دایره را کامل کنید

 
 
 

آزمون زیر را انجام دهید و ببینید چه تأثیری بر روی شخصیت شما دارد!

دایره زیر را روی یک برگ کاغذ بکشید.


اکنون این شکل را هر طور که دلتان می‌خواهد کامل کنید.


 
   
 

شکلی که کشیده‌اید به کدامیک از شکل‌های زیر شبیه است؟ روی آن کلیک کنید.

  

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.