آزمون ضریب دید
 
 
 

در مورد هر یک از تصاویر زیر به سوالاتی که پرسیده شده پاسخ دهید و نبوغ و تیزهوشی خود را بسنجید!

 
     
 

1)  کدامیک از سطرهای افقی در تصویر زیر، خط راست (موازی) هستند؟

 
  
 
هیچکدام از سطرها خط راست نیستند.

خط بالایی و پائینی راست هستند.

سطرهای میانی خط راست هستند.

تمام سطرها خط راست هستند.
 
   
 

2) به شکل زیر نگاه کنید. آیا کلمه رمزی در آن می‌بینید؟ آن کلمه چیست؟

 
  
 
یک شخص
یک کشور
یک جهت
هیچ کلمه‌ای نمی‌بینم.
 
   
 

3)  به شکل زیر نگاه کنید. چه اسمی مناسب آن است؟

 
  
 

یک شیء برگشت‌پذیر (قابل برگشت به حالت اول)

یک شیء غیر برگشت‌پذیر

یک شیء غیر ممکن

یک شکل کج و کوله

 
   
 

4)  شکل زیر به دو شیوه مختلف قابل تفسیر است. شما در آن چه می‌بینید؟

 
 
 
 

من می‌توانم صورت‌ها را ببینم.

من فقط یک گلدان می‌بینم.

من دو صورت و یک گلدان می‌بینم.

من هیچکدام از این چیزها را نمی‌بینم.

 
 

5)  برای یک دقیقه به تصویر کوچک زیر نگاه کنید و جزئیات آن را به خاطر بسپارید. پس از گذشت یک دقیقه، اینجا را کلیک کنید تا به سوال پاسخ دهید .

 
 
 
آن میز چند کشو داشت؟

هیچ

یک
دو
سه
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.