آزمون 4 مربع

 
 
 

به این شکل به دقت نگاه کنید.

ما می‌خواهیم 4 سوال درباره  این شکل از شما بپرسیم.

حاضرید؟

سوال 1) بخش سفید مربع A را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

v

v

v

v

v

v

آسان بود، مگر نه؟

این هم جوابش!
 

مطمئناً شما هم حل کرده بودید!


سوال 2) بخش سفید مربع B را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید.

v

v

v

v

v

v

زود باشید! زیاد سخت نیست!

این هم جوابش!


  

شما هم حل کرده بودید، مگر نه؟

حالا !!!


سوال 3) بخش سفید مربع C را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

v

v

v

خیلی سخته؟ حق با شماست!

v

v

v


هنوز چیزی به نظرتان نرسیده؟

ناامید نشوید! شما می‌توانید حلش کنید!!

v

v

v

هنوز وقت دارید

v

v

v

اگر می‌خواهید جواب را ببینید دکمه «مشاهده جواب» را کلیک کنید.

این هم جوابش!


  

آیا توانسته بودید حل کنید؟

حالا برای آخرین سوال آماده باشید!


سوال 4) مربع D را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنید.

رکورد جهانی 7 ثانیه است!!

v

v

v

وقت تمام!

ایده‌ای به نظرتان نرسیده؟

می‌توانم کمی دیگر صبر کنم!!

v

v

v


هر وقت خسته شدید دکمه «مشاهده جواب» را کلیک کنید.

این هم جوابش!


 

آیا واقعاً مشکل بود؟

این آزمون برای این بود که ببینید چطور ذهن ما می‌تواند شرطی شود!

روز خوبی داشته باشید!

 

 

 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.